Preventie werkstress en werkdruk

Onderzoek interventies ter preventie van uitval van werknemers door stressgerelateerde klachten.

Dit onderzoek werd vormgegeven en uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit.

 

Onderzoek StressCentrum.nl en Universiteit Leiden naar stress

 

 

Aanleiding en context

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Vaak is dit ziekteverzuim langdurig. Dit brengt hoge kosten met zich mee voor de werkgever. In het licht van deze ontwikkelingen wil het Stress Centrum een preventief programma ontwikkelen om werkgevers, werknemers en arbodiensten te ondersteunen bij het voorkomen van uitval door stressklachten van werknemers.

Wanneer de Eerste Kamer toestemming geeft, zal per 1 juli 2017 de Arbowet veranderen waardoor er meer focus zal komen op preventie om langdurige uitval van werknemers te voorkomen. In deze nieuwe wetgeving zal de bedrijfsarts ook een preventieve rol krijgen en dient een preventie-advies op te nemen in het basiscontract tussen werkgever en arbodienstverlener.

 

Doelstelling + probleemoriëntatie

Interventie programma’s die op primair, secundair én tertiair niveau werken, blijken het meest effectief te zijn in het verbeteren van de uitkomsten op individueel en op organisatie niveau.

  • Primaire preventie: het voorkomen van stressklachten door het wegnemen van oorzaken of risicofactoren;
  • Secundaire preventie: vroege opsporing van stressklachten;
  • Tertiaire preventie: zorg na de diagnose.

Dit onderzoek zal zich richten op het primaire preventieniveau van het programma. Doel is om de vraag te beantwoorden wat op organisatieniveau ondernomen kan worden om uitval door stressklachten van werknemers te voorkomen. Onderzoek naar interventies ter preventie van uitval door stressklachten laat zien dat deze interventies zich vaak richten op het secundaire en tertiaire niveau. Het doel van deze interventies is het verbeteren van de capaciteiten van het individu om beter met stress om te leren gaan. Deze interventies bleken slechts deels effectief te zijn bij het voorkomen van uitval door stressklachten. De eerste stap in de strijd tegen de negatieve uitkomsten van werkstress begint op het organisatie niveau. Dit kan enerzijds door het wegnemen van stressveroorzakende omgevingscondities maar ook door het sturen op bevlogenheid.

 

Eindresultaat

Ter beantwoording van de vraag wat op organisatieniveau ondernomen kan worden om uitval door stressklachten van werknemers te voorkomen zal:

  • een overzicht worden gegeven van mogelijke omgevingscondities die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van stressgerelateerde klachten bij werknemers;
  • een analyse van theorieën en methodieken die stressveroorzakende omgevingsdeterminanten kunnen wegnemen en bevlogenheid van werknemers stimuleren;
  • een beschrijving van praktisch toepasbare methoden en technieken die passend zijn bij de kernwaarden van de Stichting StressCentrum: ‘Professioneel, Toegankelijk en Betrokken’.

Voor vragen of meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN