Senioren medewerker (50+) anno 2016

 Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voor de seniormedewerker

Oudere medewerkers werken steeds langer door. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Vitaliteit, mobiliteit en flexibiliteit vragen steeds meer aandacht. Daarbij zit de arbeidsmarkt niet te wachten op de senior. Dus blijft deze oudere medewerker veelal zitten op dezelfde functie, ook wanneer deze niet passend en uitdagend meer is. Door de huidige ingrijpende reorganisaties bij de overheid worden ook deze medewerkers gedwongen om hun eigen werksituatie onder de loep te nemen en in beweging te komen.

Er wordt veel gedacht en gesproken óver de oudere medewerker. Hoe zit het met die senior zelf? Wat kan deze zélf doen om vitaal in het werk te blijven staan, en te zorgen dat kennis en ervaring voor het bedrijf behouden blijft? Tijd dus om ook met de oudere medewerker zelf in gesprek te gaan, en deze in gesprek met zijn leeftijdgenoten.

De training ‘Ontdek je seniorenkracht’ haalt de senior-medewerker uit zijn/haar* dagelijkse patroon van denken en doen. Hij/zij gaat zijn/haar persoonlijke werk-/leefsituatie herijken om vervolgens, op basis van een reële inschatting van zijn werkvermogen, plannen te maken voor een vervolg op de loopbaan waarin hij/zij zelf afgewogen keuzes maakt.

  • Uit het oogpunt van leesbaarheid is gekozen voor de mannelijke vorm in de tekst. Overal waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan vanzelfsprekend ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

Persoonlijk

Inspirerend

Effectief

Gedegen traject

Inhoud 

In de overgang naar de derde levensfase, zo rond het vijftigste levensjaar, ontstaat bij velen de behoefte om na te gaan wat zinvol werk is en wat de daarbij behorende activiteiten zijn.

Het functioneren in een omgeving die continue lijkt te veranderen is nog niet zo eenvoudig. De veranderingen gaan snel: reorganisaties, nieuwe communicatievormen, het nieuwe werken, digitalisering, meer onzekerheid. Dit roept vragen op als: hoe sta ik hier tegenover, beweeg ik mee of niet, wat vind ik zinvol en wat onzin, wat is mijn rol bij deze veranderingen? Ben ik nog wel regisseur van mijn eigen loopbaan en mijn eigen functioneren? Tel ik mee of tel ik af? 

Resultaat 

De deelnemer werkt toe naar een persoonlijke presentatie op de laatste dag van de training, gebaseerd op zijn competenties, wensen, vitaliteit en nieuwe perspectieven. Gaandeweg de training krijgt hij meer zicht op persoonlijke kwaliteiten en ontdekt meer kansen en mogelijkheden in de huidige (werk)situatie. Met deze bevindingen kan de deelnemer, samen met zijn leidinggevende, onderzoeken welke stappen wenselijk en realiseerbaar zijn. De medewerker ontwikkelt daardoor (weer) een enthousiaste werkhouding omdat hij zijn eigen keuzes/afwegingen maakt.

Voor wie? 

Vijftigplussers die de wil hebben hun werkontwikkeling een extra stimulans te geven en die aan de slag willen gaan met vragen als:

  • ik wil en kan van alles, alleen hoe krijg ik helder wat ik wil?
  • ik zou meer kennis door willen geven aan jongere medewerkers, hoe organiseer ik dat?
  • hoe houd ik aansluiting bij wat er in mijn omgeving gebeurt en zorg ik zelf voor een actieve inbreng?
  • hoe houd ik mijn werk leuk, zinvol en gezond voor mezelf?

Omdat de deelnemers ruim drie trainingsdagen doorbrengen met generatiegenoten, geeft dat veel herkenning en krijgt men buitengewoon veel waardevolle feedback!

Opzet van de training 

Duur

Drie hele dagen en één dagdeel na drie maanden.

Groepsgrootte 

Minimaal 6 – maximaal 12 deelnemers.

Locatie

Nader te bepalen.

Deskundige begeleiding

De stress coaches / counsellors van het StressCentrum zijn gespecialiseerd in de preventie en de behandeling van stress. Zij hebben een specialistische en gecertificeerde opleiding afgerond en hebben aantoonbare ervaring*.  De Stress Coaches / Counsellors werken voortdurend aan het bieden van kwaliteit en aan hun professionalisering.

* Toetsing door Commissie Kwaliteit & Professionalisering

Senioren medewerker Training Ondek je seniorenkracht

De trainer: Gonny Zwartjes

Ik ben de trainer en coach bij het dagelijks functioneren en ik ben gespecialiseerd in de ontwikkeling van vitaliteit van senioren medewerkers. Mijn trainingen kenmerken zich door de persoonlijke aandacht en het ontdekken van de krachtige kanten om juist daarmee gestelde doelen te realiseren.

Mijn eigenschappen zijn: inlevingsvermogen, positieve levenshouding, doel- en resultaatgericht, logisch denken en analytisch vermogen, betrouwbaar, respectvol en flexibel. En wanneer nodig: creatief meedenkend naar passende oplossingen.

Tarief

De kernwaarden van het StressCentrum zijn toegankelijkheid, betrokkenheid en professionaliteit. Vanuit deze waarden bieden wij deze training met als doel om mensen te kunnen helpen. We vinden het daarom belangrijk dat deze training voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar is.

Bij het totale pakket van het de training is inbegrepen een (voorafgaand) individueel gesprek, en materiaalkosten. De kosten bedragen voor de 7 dagdelen: € 750,00 p.p. (excl. btw).

Indien een externe locatie gebruikt wordt, komen daar de kosten van de trainingsruimte en consumpties bij.

Start nu

Met dit programma investeer je in jezelf en in je toekomst. Meld je nu aan om direct te starten of voor meer informatie.

Aanmelding Training Ontdek je Seniorenkracht

8 + 15 =

‘Goed om nog eens goed te kijken naar kansen en mogelijkheden’

‘Kan met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet zien’

‘Open sfeer en meer zelfinzicht’

‘Nieuwe eyeopeners’

‘Andere kijk op de organisatie en hoe ik daar in sta’

‘Assertiever aan de slag gegaan, er bleek meer mogelijk dan ik verwacht had, ondanks de huidige onrust i.v.m. de organisatieveranderingen.

Resultaat: binnenkort start ik met nieuwe taken met weer voldoende uitdaging!’

‘Aandacht gericht op activiteiten buiten mijn werk, waardoor ik in de werksituatie minder energie kwijt ben aan zaken waarbij ik me wel betrokken voel, maar zeer weinig invloed heb.’

‘Een pas op de plaats heeft gezorgd voor meer besef, met nog vijf werkjaren te gaan, hoe ik deze jaren zou willen invullen, waardoor ook een betere basis voor een gesprek met mijn leidinggevende.’

Unaniem waren de deelnemers het erover eens: ‘Bijzonder fijn om met leeftijdgenoten je loopbaan te herijken en de toekomst te bezien met een frissere blik en meer keuzes voor ogen’.

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN