Klachtenreglement StressCentrum

Klachten

Uiteraard doen wij altijd onze uiterste best om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Nu kan het natuurlijk altijd zijn dat er onverhoopt een klacht ontstaat. Om deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk op te lossen beschikt het StressCentrum over een klachtenreglement.

Voor het behandelen van klachten maken wij onderscheid tussen zakelijke klanten (organisaties) en particuliere klanten. Bij zakelijke klanten treedt het StressCentrum op als adviseur of begeleider van een traject voor of bij een organisatie. Bij particuliere klanten treden de daartoe bevoegde leden van het StressCentrum op als hulpverlener/ behandelaar.

 

 > Heeft u een klacht als particulier?

Heeft u een klacht over de behandeling van uw hulpverlener/behandelaar? Of bent u ontevreden over de manier waarop uw hulpverlener / behandelaar of zijn of haar medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken door een klacht in te dienen bij het  StressCentrum en de klacht/geschillencommissie waar de hulpverlener bij aangesloten is. Dit kunt u zien op de pagina https://www.stresscentrum.nl/team-stress-specialisten/.

Klagen is niet negatief

Zowel voor u als voor de hulpverlener biedt een klacht mogelijkheden tot verbetering van de zorg. Het is daarom van belang dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

Waarover kunt u klagen?

Een klacht is een uiting van ongenoegen. Een klacht kan onder andere gaan over de gang van zaken bij een intake of beëindiging van de hulpverlening of therapie, over de bejegening door het de zorgverlener/behandelaar of over praktische zaken zoals tijden en onkosten. U kunt ook een klacht hebben over het gedrag van uw hulpverlener of over de omgang met uw medische gegevens.

 

> Heeft u een klacht als organisatie?

Het is de verantwoordelijkheid van de directie van het StressCentrum te zorgen voor snelle en correcte afhandeling van klachten. Bij het vaststellen van het reglement is aandacht besteed aan het principe van hoor en wederhoor. Dit principe maakt deel uit van onze procedure.

In het geval het StressCentrum klachten ontvangt, zal zij hieruit ook belangrijke signalen over haar eigen functioneren halen en conclusies trekken. Het voorkomen van klachten in de toekomst en de verbetering van producten en diensten zal hierbij het doel zijn. De behandeling van klachten wordt opgenomen in het klachtenregister.

De Klachtencommissie van het StressCentrum

Als u niet tevreden bent over de verleende zorg, kunt u dit eerst zelf met uw zorgverlener bespreken. Zo krijgt de zorgverlener ook de gelegenheid zijn eventuele fout te herstellen. Levert het gesprek met uw behandelaar niet het gewenste resultaat op, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie.

Hoe werkt het indienen van een klacht?

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend door u als cliënt of door de opdrachtgever. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam van uw behandelaar en het praktijkadres. Stuur uw brief voorzien van uw handtekening naar de Klachtencommissie van Het StressCentrum. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Daarna zal de commissie u nader informeren over de behandeling van de klacht.

 

Stuur uw klacht naar:

StressCentrum
t.a.v. Klachtencommissie
Pompmolenlaan 26
3447 GK Woerden

Download hier het Klachtenreglement StressCentrum.

Voor vragen of meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

5 + 12 =

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN