Onze bijdrage aan  de kwaliteit van leven en werken

Onze trajecten en trainingen zijn gericht op het beter omgaan met stress, werkstress of werkdruk.

Of dragen bij aan herstel, gezondheid en de kwaliteit van leven en werken.

Stress Reductie Trajecten -individueel

Korte, individuele trajecten gericht op snel herstel en een versterking van de lichamelijke, emotionele en geestelijk draagkracht en vitaliteit.

Stress Reductie Programma - individueel

Het Stress Reductie Programma biedt een gestructureerde aanpak om stress effectief aan te pakken. Het programma is gericht op het herstellen en versterken van de lichamelijke, emotionele en geestelijke draagkracht.

Het resultaat is een sneller herstel en reïntegratie van de cliënt.

Stress Reductie Programma op basis van HeartMath -individueel
In dit programma wordt gebruik gemaakt van biofeedback waarmee je het autonome zenuwstelsel (en dus je fysieke herstel) beïnvloedt. In de Heartmath methode wordt gestart met ademhalingsoefeningen, die het autonome zenuwstelsel in balans brengen. Dit heeft positieve effecten op het lichaam, emoties, en de geest. Daarnaast nemen we (herstel)gedrag onder de loep: waar ligt voor jou de sleutel voor beter herstel? In dit programma wordt gebruik gemaakt van een werkboek.
Trauma verwerking - EMDR therapie
De afgelopen 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar EMDR en de resultaten zijn optimistisch en positief. Het mooiste van de behandelmethode is misschien wel dat hij zo snel werkt. Je hoeft niet urenlang te praten. Ook is er geen sprake van “huiswerk” of andere tijdrovende opdrachten. Daarbij is EMDR geschikt voor veel mensen. Of je nu verdrietig bent door een scheiding of in het dagelijks leven moeilijk functioneert door stelselmatig misbruik in het verleden: in principe kunnen alle trauma’s en negatieve gebeurtenissen op deze manier behandeld worden. Door de EMDR gaat je brein in een snel tempo vervelende gebeurtenissen of angsten verwerken en vallen dingen op hun plek waardoor klachten verdwijnen.
Mindfulness MBSR (Stress Reductie)

Mindfulness traint de aandacht, waardoor je inzicht krijgt in de automatische patronen en reacties. Gevolg hiervan is dat bewust gehandeld kan worden in stressvolle situaties.

Mindfulness draagt bij aan:

 • Het beter en effectiever omgaan met stress
 • Ontspanning, minder piekeren
 • Meer aandacht te hebben voor hier en nu
 • Bewuste keuzes te maken
 • Betere concentratie
 • Kracht en zelfvertrouwen te ontwikkelen

Trainingen en Workshops

In korte tijd inzicht in de achtergrond van stress en vitaliteit. Theorie en praktijk, denken en  doen. Altijd interactief  en toegespitst  op de thema’s binnen de eigen organisatie.

Training Omgaan met werkdruk
In de training ‘Omgaan met hoge werkdruk’ leren niet-leidinggevende medewerkers hoe zij op een gezonde manier met hoge werkdruk om kunnen gaan.
Workshop Grip op stress voor leidinggevenden

Deze workshop is gericht op leidinggevenden.

De workshop is gericht op de achtergrond van (de begrippen) stress, werkstress en werkdruk en het effect op vitaliteit en functioneren van medewerkers.

Workshop Work-life balans

Deze workshop heeft als doel dat bewustwording, reflectie op de eigen situatie en activatie bij de deelnemers gecreëerd wordt ten aanzien van de work-life balans.

Stress Reductie Programma op basis van HeartMath -groep
In dit programma wordt gebruik gemaakt van biofeedback waarmee je het autonome zenuwstelsel (en dus je fysieke herstel) beïnvloedt. In de Heartmath methode wordt gestart met ademhalingsoefeningen, die het autonome zenuwstelsel in balans brengen. Dit heeft positieve effecten op het lichaam, emoties, en de geest. Daarnaast nemen we (herstel)gedrag onder de loep: waar ligt voor jou de sleutel voor beter herstel? In dit programma wordt gebruik gemaakt van een werkboek.
Masterclass Stress
Hierin delen we onze kennis en de laatste ontwikkelingen. Waaronder: cijfers en trends, de achtergrond van het stressmechanisme, wat doet een burn-out met je? Wat zijn de symptomen (fysiek, mentaal, emotioneel)? hoe kan je het voorkomen?
Mindfulness MBSR (Stress Reductie) voor organisaties

Mindfulness traint de aandacht, waardoor je inzicht krijgt in de automatische patronen en reacties. Gevolg hiervan is dat bewust gehandeld kan worden in stressvolle situaties.

Mindfulness draagt bij aan:

 • Het beter en effectiever omgaan met stress
 • Ontspanning, minder piekeren
 • Meer aandacht te hebben voor hier en nu
 • Bewuste keuzes te maken
 • Betere concentratie
 • Kracht en zelfvertrouwen te ontwikkelen

Ontwikkeltrajecten

In ontwikkeltrajecten begeleiden we gedurende langere tijd aan organisaties en teams.

 Van eenjarige ESF-trajecten die de vitaliteit van de hele organisatie verbeteren tot  de ontwikkeling van teams en skills.

 

Traject vitaliteit - duurzame inzetbaarheid (Incl ESF-trajecten)

Wij verzorgen trajecten gericht op de verbetering van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers, waaronder trajecten die in aanmerking komen voor ESF-subsidie.

Teamontwikkeling- Van teamstress naar teamspirit

Teamstress kan op verschillende manieren ontstaan. De positieve ontwikkeing naar teamspirit creeeren wij door een betekenisvolle dialoo en het verhogen van zelfregie.

Traject voor Young Professionals

In dit traject  staat de Young Professional  stil bij de eigen balans en veerkracht. Waar is de balans tussen inspanning en ontspanning? Waar krijg je stress van? Waar ligt je grens eigenlijk? Welke signalen krijg je van je lijf en wanneer moet je ingrijpen? Hoe kan je constructief een probleem aanpakken en hoe kun je goed gebruik maken van de energie die stress je geeft in plaats van die te verspillen aan het beheersen van stress?

Goed omgaan met stress is van essentieel belang om gezond en met plezier te werken.

 

Meten, monitoren en borgen

Voorkomen is beter dan genezen. Monitoring voor het in kaart brengen van risico’s helpt bij het in gesprek gaan met elkaar.  

Continuïteit en vitaliteit door inzicht in risico’s op organisatie-niveau 

Stress Preventie Check - individueel/team/organisatie

Voorkomen is beter dan genezen. Met behulp van de Stress Preventie Check wordt het niveau van uw stress en de onderliggende oorzaken gedetailleerd onderzocht. Er wordt ingegaan op uw specifieke situatie tijdens een -online- gesprek met een psycholoog. U ontvangt een uitgebreide en onderbouwde rapportage met adviezen om de stress aan te pakken.

Met de Stress Preventie Check weet u precies hoe het ervoor staat en wat u eraan kan doen.

. Met behulp van de Stress Preventie Check wordt het niveau van uw stress en de onderliggende oorzaken gedetailleerd onderzocht. Er wordt ingegaan op uw specifieke situatie tijdens een -online- gesprek met een psycholoog. U ontvangt een uitgebreide en onderbouwde rapportage met adviezen om de stress aan te pakken.

Met de Stress Preventie Check weet u precies hoe het ervoor staat en wat u eraan kan doen.

BAT

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een zelfbeoordelingsvragenlijst om burn-out te meten. 

Werkstress scan op organisatieniveau

Deze scan biedt -op organisatieniveau- inzicht in hoe de organisatie scoort op de meest relevante factoren die werkstress kunnen veroorzaken. Aan de hand van de uitkomsten kan worden beoordeeld op welke aspecten (preventieve) maatregelen genomen kunnen worden om ongezonde werkdruk te voorkomen. 

Presentatie Risico van stress voor uw organisatie

Weet u welke risico’s de factor stress oplevert voor uw organisatie en wat daarvan de gevolgen en kosten zijn? Deze interactieve presentatie neemt u mee in de oorzaken en effecten van stress op het individu, het proces en de organisatie. U krijg tevens inzicht hoe het menselijk functioneren verandert onder invloed van stress en welke human errors dat als gevolg kan hebben. 

Begeleiding &  Advisering

In curatieve trajecten verbinden wij de medewerker, leidinggevende, HRM, bedrijfsarts en arbodienst en bieden duidelijkheid en perspectief.

Aandacht voor medewerkers werkt preventief.

Ook organisaties  moeten soms geholpen worden. 

Reintegratie begeleiding

Van persoonlijke begeleiding, het verbinden van de medewerker, leidinggevende, HRM, bedrijfsarts en arbodienst tot het opstellen van het terugvalpreventie- en reintegratie plan.

 

Stress Spreekuur

Individuele tijd en aandacht en persoonlijke begeleiding. Op periodieke basis, in-company of online.

Begeleiding bij ESF-trajecten
Onze kennis en ervaring helpt bij het aanvragen, uitvoeren en boordelen van ESF-trajecten.

Trainingen / trajecten gericht op thema of doelgroepen

Ieder traject en iedere training afgestemd op de specifieke situatie en thema’s.

Studenten: training faalangst - individueel
Deze training is gericht op studenten die neigen onder te presteren of te overspannen door (faal)angst, sterke onzekerheid, perfectionisme en/of hardnekkige uitstelgedrag. Doelgroep: studenten van 16 tot 25 jaar
Presentatie Van stress student naar succes student
Tijdens deze interactieve sessie gaan we in op hoe jouw stress mechanisme werkt en hoe je ervoor kunt zorgen om een goede balans te houden, de balans tussen belasting en herstel. Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzichten en praktische tips die je direct in de praktijk kunt brengen.
Presentatie Voorkom examenstress voor studenten en scholieren

Deze interactieve presentatie / workshop is ontwikkeld voor studenten en leerlingen die examenstress willen voorkomen. 

Je krijgt niet alleen inzicht in het mechanisme van stress en angst, je oefent met verschillende technieken en maakt een plan om examenstress te voorkomen.

Stressreductie voor mantelzorgers

Specifiek voor de mantelzorg heeft het StressCentrum een aantal stresspreventie en stressreductie programma’s ontwikkeld, waaronder een mantelzorg training en voorlichting.

Compassie training

Compassietraining is gericht op het ontwikkelen van mildheid en vriendelijkheid, vooraleerst naar jezelf. Compassie is een menselijke kwaliteit die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen. 

De compassietraining kan als aanvulling op Mindfulnesstraining worden ingezet, maar ook los hiervan. 

 

Stress bij verlies en rouwverwerking

Als je in je leven te maken krijgt met gebeurtenissen van rouw, verlies en er mogelijk zingevingsvragen ontstaan, kun je hier op enig moment in vastlopen. Met name als het gaat om situaties die al wat langer duren, waar je te maken hebt met meerdere vormen van verlies en ook waar het gaat om hoe je leven (opnieuw) vorm te geven.  Dit brengt als vanzelf vragen en emoties met zich mee die door de omgeving niet altijd begrepen worden. 

Counseling kan je helpen in dergelijke situaties. Counseling is een vorm van psychologische hulpverlening die gericht om jou te ondersteunen in het omgaan met de situatie en ook om toe te werken naar concrete doelen. 

Voor meer informatie

5 + 9 =

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN