Onze bijdrage aan  de kwaliteit van leven en werken

Onze trajecten en trainingen zijn gericht op het beter omgaan met stress, werkstress of werkdruk.

Of dragen bij aan herstel, gezondheid en de kwaliteit van leven en werken.

Stress Reductie Trajecten -individueel

Korte, individuele trajecten gericht op snel herstel en een versterking van de lichamelijke, emotionele en geestelijk draagkracht en vitaliteit.

Stress Reductie Programma - individueel

Het Stress Reductie Programma biedt een gestructureerde aanpak om stress effectief aan te pakken. Het programma is gericht op het herstellen en versterken van de lichamelijke, emotionele en geestelijke draagkracht.

Het resultaat is een sneller herstel en reïntegratie van de cliënt.

Trainingen en Workshops

In korte tijd inzicht in de achtergrond van stress en vitaliteit. Theorie en praktijk, denken en  doen. Altijd interactief  en toegespitst  op de thema’s binnen de eigen organisatie.

Training Omgaan met werkdruk
In de training ‘Omgaan met hoge werkdruk’ leren niet-leidinggevende medewerkers hoe zij op een gezonde manier met hoge werkdruk om kunnen gaan.
Workshop Grip op stress voor leidinggevenden

Deze workshop is gericht op leidinggevenden.

De workshop is gericht op de achtergrond van (de begrippen) stress, werkstress en werkdruk en het effect op vitaliteit en functioneren van medewerkers.

Workshop Work-life balans

Deze workshop heeft als doel dat bewustwording, reflectie op de eigen situatie en activatie bij de deelnemers gecreëerd wordt ten aanzien van de work-life balans.

Masterclass Stress
Hierin delen we onze kennis en de laatste ontwikkelingen. Waaronder: cijfers en trends, de achtergrond van het stressmechanisme,
wat doet een burn-out met je? Wat zijn de symptomen (fysiek, mentaal, emotioneel)?
hoe kan je het voorkomen?

Ontwikkeltrajecten

In ontwikkeltrajecten begeleiden we gedurende langere tijd aan organisaties en teams.

 Van eenjarige ESF-trajecten die de vitaliteit van de hele organisatie verbeteren tot  de ontwikkeling van teams en skills.

 

Traject vitaliteit - duurzame inzetbaarheid (Incl ESF-trajecten)

Wij verzorgen trajecten gericht op de verbetering van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers, waaronder trajecten die in aanmerking komen voor ESF-subsidie.

Teamontwikkeling- Van teamstress naar teamspirit

Teamstress kan op verschillende manieren ontstaan. De positieve ontwikkeing naar teamspirit creeeren wij door een betekenisvolle dialoo en het verhogen van zelfregie.

Meten, monitoren en borgen

Voorkomen is beter dan genezen. Monitoring voor het in kaart brengen van risico’s helpt bij het in gesprek gaan met elkaar.  

Continuïteit en vitaliteit door inzicht in risico’s op organisatie-niveau 

Stress Preventie Check - individueel/team/organisatie

Voorkomen is beter dan genezen. Met behulp van de Stress Preventie Check wordt het niveau van uw stress en de onderliggende oorzaken gedetailleerd onderzocht. Er wordt ingegaan op uw specifieke situatie tijdens een -online- gesprek met een psycholoog. U ontvangt een uitgebreide en onderbouwde rapportage met adviezen om de stress aan te pakken.

Met de Stress Preventie Check weet u precies hoe het ervoor staat en wat u eraan kan doen.

. Met behulp van de Stress Preventie Check wordt het niveau van uw stress en de onderliggende oorzaken gedetailleerd onderzocht. Er wordt ingegaan op uw specifieke situatie tijdens een -online- gesprek met een psycholoog. U ontvangt een uitgebreide en onderbouwde rapportage met adviezen om de stress aan te pakken.

Met de Stress Preventie Check weet u precies hoe het ervoor staat en wat u eraan kan doen.

BAT

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een zelfbeoordelingsvragenlijst om burn-out te meten. 

Werkstress scan op organisatieniveau

Deze scan biedt -op organisatieniveau- inzicht in hoe de organisatie scoort op de meest relevante factoren die werkstress kunnen veroorzaken. Aan de hand van de uitkomsten kan worden beoordeeld op welke aspecten (preventieve) maatregelen genomen kunnen worden om ongezonde werkdruk te voorkomen. 

Presentatie Risico van stress voor uw organisatie

Weet u welke risico’s de factor stress oplevert voor uw organisatie en wat daarvan de gevolgen en kosten zijn? Deze interactieve presentatie neemt u mee in de oorzaken en effecten van stress op het individu, het proces en de organisatie. U krijg tevens inzicht hoe het menselijk functioneren verandert onder invloed van stress en welke human errors dat als gevolg kan hebben. 

Begeleiding &  Advisering

In curatieve trajecten verbinden wij de medewerker, leidinggevende, HRM, bedrijfsarts en arbodienst en bieden duidelijkheid en perspectief.

Aandacht voor medewerkers werkt preventief.

Ook organisaties  moeten soms geholpen worden. 

Reintegratie begeleiding

Van persoonlijke begeleiding, het verbinden van de medewerker, leidinggevende, HRM, bedrijfsarts en arbodienst tot het opstellen van het terugvalpreventie- en reintegratie plan.

 

Stress Spreekuur

Individuele tijd en aandacht en persoonlijke begeleiding. Op periodieke basis, in-company of online.

Begeleiding bij ESF-trajecten
Onze kennis en ervaring helpt bij het aanvragen, uitvoeren en boordelen van ESF-trajecten.

Trainingen / trajecten gericht op thema of doelgroepen

Ieder traject en iedere training afgestemd op de specifieke situatie en thema’s.

Studenten: training faalangst - individueel
Deze training is gericht op studenten die neigen onder te presteren of te overspannen door (faal)angst, sterke onzekerheid, perfectionisme en/of hardnekkige uitstelgedrag.
Doelgroep: studenten van 16 tot 25 jaar
Presentatie Van stress student naar succes student
Tijdens deze interactieve sessie gaan we in op hoe jouw stress mechanisme werkt en hoe je ervoor kunt zorgen om een goede balans te houden, de balans tussen belasting en herstel.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzichten en praktische tips die je direct in de praktijk kunt brengen.

Presentatie Voorkom examenstress voor studenten en scholieren

Deze interactieve presentatie / workshop is ontwikkeld voor studenten en leerlingen die examenstress willen voorkomen. 

Je krijgt niet alleen inzicht in het mechanisme van stress en angst, je oefent met verschillende technieken en maakt een plan om examenstress te voorkomen.

Stressreductie voor mantelzorgers

Specifiek voor de mantelzorg heeft het StressCentrum een aantal stresspreventie en stressreductie programma’s ontwikkeld, waaronder een mantelzorg training en voorlichting.

Voor meer informatie

9 + 7 =

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN