De stress behandelingsmonitor geeft de cliënt, opdrachtgever en het Stress Centrum inzicht in het resultaat en het rendement van onze behandelingstrajecten.

Monitoren van het traject en het resultaat

Met de stress behandelingsmonitor:

  • heeft u als cliënt inzicht in de effectiviteit van het traject en de behaalde resultaten;
  • heeft u als organisatie of als zorginkoper inzicht in het rendement van het behandeltraject.

Visuele rapportages

De resultaten worden visueel weergegeven met inzichtelijke grafieken en voorzien van tekst en uitleg. De rapportages ontvangt u via de mail.

Meten van het eindresultaat

De doelen van de cliënt worden na de intake door de behandelaar gekoppeld aan gevalideerde vragenlijsten. Gedurende en na afloop van het traject worden de doelstellingen en vragenlijsten opnieuw afgenomen bij de client. Op basis van de afgenomen vragenlijsten wordt het resultaat berekend en in een eindrapportage weergegeven.

Over de Stress behandelmonitor

De Stress behandelmonitor is vergelijkbaar met de ROM-instrumenten (Routine Outcome Monitor) uit de geestelijke gezondheidszorg. Tevens wordt de monitor ingezet voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van stressbehandeling.