p

Werkstress

Wat is werkstress?

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.

 

Onder (ongezonde) werkstress wordt verstaan: stress door of in de werksituatie. De stress hoeft niet veroorzaakt te worden door die werksituatie alleen. De combinatie van hoge belasting op het werk met belasting in het privé-leven kunnen de stressklachten veroorzaken en leiden tot verminderd functioneren op het werk.

Bij langdurige stress is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord en kunnen stressklachten optreden.
Deze klachten kunnen zich lichamelijk, psychisch of in het gedrag uiten. Als niet tijdig ingegrepen wordt kunnen de signalen leiden tot chronische klachten: burn-out, chronische moeheid, spanningsproblemen, angststoornissen, maag- en darmproblemen, nek- en schouderklachten, nervositeit en depressie.

Werkdruk en werkstress

Werkdruk is een van de factoren die tot werkstress kunnen leiden.

TNO definieert werkdruk als volgt:

Een situatie waarin er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk wat betreft inhoud van het werk en de context van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren.

Werkdruk is één van de oorzaken van werkstress, naast andere werk- gerelateerde factoren die psychische klachten kunnen veroorzaken (zoals bijv. confrontatie met agressie en geweld)

TNO

Wie aan stress op het werk denkt, denkt vaak aan ‘te druk’: er moet te veel gedaan worden in te weinig tijd.
Werkdruk gaat over de hoeveelheid werk die binnen een bepaalde tijd naar ‘behoren’ moet worden gedaan. Werkdruk is daarmee een oorzaak van werkstress. Bij werkdruk kunt u structureel niet voldoen aan de eisen. Werkdruk kan de volgende oorzaken hebben een hoog werktempo, tijdsdruk, gebrek aan kennis en vaardigheden, te weinig invloed hebben op arbeids- en rusttijden, tegenstrijdige taken, slechte werkomstandigheden etc. In veel CAO’s is werkdruk een aandachtspunt, aangezien het één van de grootste risicofactoren is gebleken voor stress en overspannenheid.

 

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een relatief nieuw begrip. Het werd geïntroduceerd in de Arbowet die per 1 januari 2007 is ingegaan. Voorheen werd gesproken over welzijn. In de (vernieuwde) Arbowet werden werkgevers verplicht om PSA te voorkomen en medewerkers hiertegen te beschermen. Onder het begrip PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.

Vragen over stress?

Neem direct en vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

Bel: 034 874 5815
Vul het contactformulier hiernaast in.
Of mail naar: info@stresscentrum.nl

Lees meer

Werkdruk groot probleem voor huisarts

De huisartsen in Nederland vinden de werkdruk te hoog. De kwaliteit van de huisartsenzorg staat hierdoor onder druk. Volgens onderzoek van Newcom Research (2018), in opdracht van de LVH, krijgen huisartsen noodzakelijke werkzaamheden niet af binnen de reguliere...

Externe en interne stressfactoren

Wat zijn jouw externe en interne stressfactoren? Stress Specialist Martine Hesselink Druk, druk, druk We leven in de 20eeeuw en door de tijden heen is onze maatschappij veranderd. We leven in een hectische wereld, veel werknemers staan in toenemende mate lang onder...

Burn-out bij jonge werknemers (20-35 jaar) voorkomen: 3 tips

Hoe kan je als jonge werknemer burn-out klachten voorkomen? Een burn-out bij jongere werkenden (25-35 jarigen) komt steeds vaker voor. Meerdere factoren zijn hiervan de oorzaak en deze kunnen per persoon verschillen. Vaak speelt een bovengemiddelde prestatiedrang de...

Minder stress door positief denken

Je kunt veel stress verminderen door negatieve gedachten te stoppen. De eerste stap in de transformatie van negatieve naar positieve gedachten is het herkennen en bewust stil te staan bij je gedachten. Lees in dit artikel hoe je je denkpatronen zichtbaar maakt en grip...

burn-out

Burn-out Burn-out is het eindstadium van langdurige, vaak jarenlange, roofbouw op het lichaam. Een burn-out ontstaat als mensen ondanks de stress en de spanningsklachten stug door blijven gaan. Ze volharden in hun werk en zijn zich lang niet altijd bewust van de ernst...

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN