Deze recensie is geschreven door en Corinne Doornekamp en Maurice de Schwartz.

Corinne Doornekamp StressCentrum.nl
Maurice de Schwartz StressCentrum.jpg
Burn-out verklaard vanuit het perspectief van de psychodynamiek

Op een prettig leesbare manier, to the point en diepgaand geeft Suijker een stap voor stap uitleg over het ontstaan van een burn-out vanuit het perspectief van de psychodynamiek. Met als doel het geven van een antwoord op de vraag hoe het komt dat ‘’iemands draagvermogen niet langer toereikend is om zijn draaglast aan te kunnen’’. Iets wat bedrijfsartsen wel constateren maar waarmee het innerlijke proces, welke hiervoor verantwoordelijk is, nog niet is blootgelegd. Hij voorziet zijn uitleg van passages van onder andere de Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961), wiens werk hij bewondert en waarop de werkwijze van Suijker is gebaseerd.

Voorbeelden van wat er zoal behandeld wordt zijn:

De relatie tussen angst en verdriet; de verantwoordelijke ‘spelers’ voor de burn-out. Wat het samenspel is tussen deze twee, legt Suijker op een heldere en simpele manier uit: Naast fysiek-psychische pijn (te zware lichamelijke belasting) is er ook een sociaal-psychische pijn (verdriet), veroorzaakt door het wel of niet veilig voelen in een sociale relatie (relatiepijn). Door het wel of niet gezien of gerespecteerd worden. Dit verdriet kan te pijnlijk zijn om te voelen waardoor het wordt weggeduwd. Onbewust wordt angst ingezet om te voorkomen dat deze pijn gevoeld wordt. Op deze manier wordt volgens Suijker een ‘’innerlijk bondgenootschap’’ gevormd. Ziehier het ontstaan van het samenspel tussen angst en verdriet.

De ontwikkeling van beschermingsmechanismen  

Vanuit deze angst worden onbewust eigen beschermingsmechanismen ontwikkeld, om het verdriet te beschermen. Op deze verschillende beschermingsmechanismen gaat Suijker uitgebreid in. Een burn-out ontstaat als het verdriet niet langer door de angst  kan worden gered en de beschermingsmuur, opgebouwd door de angst, bezwijkt. Het bondgenootschap tussen angst en verdriet verbreekt. Suijker bespreekt wat er innerlijk gedaan dient te worden om de angst en het onderliggende verdriet, het gekwetste deel, structureel te verminderen of te laten verdwijnen. En hoe de gehanteerde psychodynamiek, het samenspel tussen angst en verdriet, op zo’n manier veranderd kan worden dat herhaling van een burn-out wordt geminimaliseerd.

 Van verdrietig ‘zijn’ naar verdriet ‘hebben’

Suijker geeft aan dat er pas verandering mogelijk als het besef er is dat iemand niet zijn angst of verdriet is maar deze heeft. Vaak heeft iemand zijn (onbewuste) beschermingswijze(n) jarenlang eigen gemaakt waardoor de identiteit hieraan aangepast is. De persoon is, zoals Suijker het aangeeft: ‘’als het ware vergroeid met zijn beschermingswijze’’. Suijker legt daarbij het belang uit van het bewust worden van het ontwikkelen van een autonome positie ten aanzien van de (onbewust) aanwezige angst en verdriet. Er dient eerst afstand te worden genomen van het verdriet en de angst om uiteindelijk vanuit een bewuste, neutrale en volwassen positie, de autonome positie, regie te kunnen voeren op deze gevoelens.

Het neurologische aspect van psychische stress.

Naast het perspectief vanuit de psychodynamiek tussen angst en verdriet, zoomt Suijker ook in op het perspectief vanuit het menselijk brein en de neurologische uitwerking van psychische stress. Vanuit belangrijke maar verdrongen emoties ontstaan er lichamelijke klachten. Ook zijn er, voorafgaand aan een burn-out, vaak depressieve klachten aanwezig.

Verder legt Suijker uit dat het brein in staat is om zich aan te passen en nieuwe associatiebanen aan te leggen tussen de neocortex (autonome positie) en het limbisch systeem (de angst en het verdriet). Herhaling van chronische overspanning en uiteindelijk burn-out kan hierdoor voorkomen worden, waarbij begeleiding door coaching of therapie effect kan hebben. In het laatste deel van het boek leidt Suijker ons door de 4 fasen van de begeleiding van een burn-out.

Tot slot rond Suijker af met een eigen casus als praktijkvoorbeeld. Hiermee illustreert hij hoe de zienswijzen gegeven in dit boek, ten aanzien van de verandering van de psychodynamiek rondom burn-out, toegepast worden in de begeleiding van een cliënt met een burn-out.

 Onze conclusie

Door een praktische benadering gecombineerd met een gemakkelijke leesbaarheid en aangevuld met simpele maar duidelijke tekeningen, wordt een toch redelijk zwaar onderwerp als ‘burn-out’ op een lichte en luchtige manier behandeld. Hierdoor wordt op een redelijk eenvoudige wijze een inkijk gegeven in het ontstaan van een burn-out inclusief onderliggende psychodynamiek evenals­­ de begeleiding hiervan. Dat maakt dit boek met een zeer actueel thema prettig om te lezen.

Boekrecentie StressCentrum: De psychodynamiek van burn-out. Over de relatie tussen angst en verdriet.

Voor vragen of meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

2 + 8 =

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN