StressCentrum past kwaliteitsmanagement toe conform de HKZ-richtlijnen.

De inrichting van onze processen en (kwaliteits)systemen is er op gericht:

  • De cliënt centraal te stellen
  • Onze organisatie goed te organiseren
  • Voortdurend bezig te zijn met optimalisering van het zorgaanbod
  • Betrouwbare resultaten te behalen
  • Te voldoen aan de eisen die vanuit de GGZ sector, cliënten en de overheid worden gesteld.

Indeling in processen

 

Onze primaire / curatieve trajecten zijn als volgt ingericht:

 

Rubriek 1 intake/indicatie

Beschrijft het proces van intake/indicatie

1.1 Aanmelding

1.2 Inschrijving

1.3 Indicatiestelling

1.4 Opstellen behandelplan

1.5 Informed consent

 

 

Rubriek 2 uitvoering en zorgverlening

Beschrijft de zorg- en dienstverlening van Stress Centrum.
2.1 Informatie over de uitvoering

2.2 Uitvoering behandelplan

2.3 Professioneel handelen

2.4 Interne en externe zorgcoördinatie

2.5 Cliëntendossier

2.6 Bejegening

2.7 Privacy

2.8 Eigendom van de cliënt

2.9 Bereikbaarheid/beschikbaarheid

2.10 Wachttijd/doorlooptijd

2.11 De omgeving van de cliënt

 

 

Rubriek 3 evaluatie/nazorg

Legt de eisen omtrent evaluatie van uw zorg- en dienstverlening vast zodat op basis van de uitkomsten vastgesteld kan worden of aanpassing c.q. bijsturing nodig is.

3.1 Waardering cliënt

3.2 Waardering ketenpartner(s)

3.3 Evaluatie door de zorgverlener

3.4 Klachtenbehandeling

3.5 Bijstelling behandelplan

3.6 Signaleren van afwijkingen (geheel primaire proces)

3.7 Eindevaluatie

3.8 Afsluiting

3.9 Vervolgzorg/nazorg/verwijzing

 

Voor meer informatie

Neem direct en vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

Bel: 085 047 00 06
Vul het contactformulier hiernaast in.
Of mail naar: info@stresscentrum.nl