Uitval, stress en burn-out in het onderwijs

Stichting StressCentrum heeft uitval, stress en burn-out in het onderwijs als specifiek aandachtsgebied benoemd. Hierbij richten wij ons op ondersteunen van het bestuur, leerkrachten en studenten/leerlingen.

 

Leerkrachten

De werkdruk in onderwijs wordt onverminderd als hoog ervaren. Het risico op uitval door burnout-klachten is groot (19% van de leerkrachten heeft last van burnoutklachten).

Pak daarom de regie op de oorzaken van werkdruk, zodat de werkdruk geen vat krijgt op het plezier in lesgeven. Zelf, in het team en in je school: vind de oplossingen die werken bij jou op school.

Moeilijk of weinig tijd? Het StressCentrum helpt oplossingen te vinden die werken, met de leerkrachten en docenten zelf aan het stuur.

Waarom? Het Stress Centrum gunt de leerlingen veerkrachtige leerkrachten en docenten, want zonder veerkracht geen ‘Leerkracht’.

Leerlingen en studenten

Stress als psychische klacht onder scholieren en hbo studenten komt steeds vaker voor. Studie-uitval in het onderwijs is een veelvoorkomend probleem.

StressCentrum verricht onderzoek naar de relatie tussen stress en studie-uitval en helpt leerlingen en studenten bij het omgaan met stress.

Waarom? Het Stress Centrum gunt de leerlingen veerkrachtige leerkrachten en docenten, want zonder veerkracht geen ‘Leerkracht’.

De werkdruk wegwijzer in de praktijk

De werkdruk wegwijzer in de praktijk

De werkdruk wegwijzer in de praktijk in het onderwijs Lees hoe basisschool De Koekoek in Utrecht werkdruk aanpakt met behulp van de Werkdruk Wegwijzer van TNO Weg met werkdruk Kader Primair Onderwijs  in het artikel Weg met werkdruk Kader Primair Onderwijs (auteur:...

Lees meer
Stress en uitval in het Voortgezet Onderwijs

Stress en uitval in het Voortgezet Onderwijs

Vara / Zembla zond op woensdag 27 januari 2016 een uitzending uit over het Voortgezet Onderwijs. Onderdeel van die uitzending is de hoge werkdruk, de uitval van docenten en het hoge percentage burn-out gevallen in het onderwijs. Zembla heeft het StressCentrum gevraagd...

Lees meer
Stress, coping en hogeschoolbegeleiding

Stress, coping en hogeschoolbegeleiding

Publicatie onderzoek ‘ Stress, coping en hogeschoolbegeleiding bij studenten. De beleving van studenten van de Hogeschool Rotterdam die door stress zijn uitgevallen.Stress als psychische klacht onder scholieren en hbo studenten komt steeds vaker voor. Studie-uitval in...

Lees meer

Meer informatie, advies en hulp voor leerkrachten

Meer informatie, advies en hulp voor leerlingen en studenten

Meer informatie

Afspraken die in de cao-VO zijn gemaakt over het voorkomen van werkstress in het kader van naleving van de arbowet: http://www.arbocatalogus-vo.nl/agressie-onveiligheid-en-werkstress-psa/werkstress/

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN