STRESS PREVENTIE CHECK

Voorkomen is beter dan genezen. Met behulp van de Stress Preventie Check wordt het niveau van uw stress en de onderliggende oorzaken gedetailleerd onderzocht. Er wordt ingegaan op uw specifieke situatie tijdens een -online- gesprek met een psycholoog. U ontvangt een uitgebreide en onderbouwde rapportage met adviezen om de stress aan te pakken.

Met de Stress Preventie Check weet u precies hoe het ervoor staat en wat u eraan kan doen.

De Stress Preventie Check is gericht op mensen die:

  • Stressklachten ervaren en de ernst ervan willen bepalen
  • Advies willen om de stress aan te pakken om weer fit en vitaal te worden
  • Onderbouwing zoeken voor een gesprek met je leidinggevende,  huisarts of hulpverlener

Doel van de Stress preventie check

1. De deelnemer een onderbouwd inzicht en uitleg te geven ten aanzien van:

  • het niveau van stress en distress
  • de effecten en risico’s op de sociaal emotionele, mentale, lichamelijke en zingevingsvitaliteit en het functioneren
  • de oorzaken van de stress en distress

2. De deelnemer te voorzien van een toegespitst en onderbouwd advies, waarmee hij of zij in de zorgketen of binnen de werksituatie stappen kan nemen om het stress niveau te verlagen en uitval te voorkomen.

 

Wat levert de SPC op?

Voor de deelnemer: inzicht in de mate van (dis)stress en in de onderliggende factoren. De deelnemer kan –indien nodig- hulp binnen of buiten de werksituatie activeren om het stress niveau te verlagen en uitval te voorkomen.

Voor de organisatie / HRM: (na toestemming deelnemer): inzicht in de vitaliteit van de medewerker, inzicht in het risico op uitval en een advies ten aanzien van preventieve acties. Ook continuïteit en kostenbesparing als gevolg van het voorkomen van uitval.

 

Kenmerken

 

Test en gesprek

De Stress Preventie Check bevat 2 onderdelen: het invullen van gevalideerde tests en vragenlijsten en een persoonlijk gesprek -via internet- met een psycholoog. Het onderzoek richt zich op de stressbelasting op lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig en cognitief niveau.
De check is geschikt voor werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde stress.

Na afloop ontvangt u een rapportage, voorzien van een persoonlijk advies.

Online afname

De Stress Preventie Check wordt individueel en volledig online afgenomen.

De vragenlijsten worden via internet beschikbaar gesteld, het aansluitend gesprek met de psycholoog vindt plaats via Skype of FaceTime. U heeft persoonlijk contact met de psycholoog en u kunt uw persoonlijke situatie uiteenzetten.

De  totale duur bedraagt 1,5 uur.

Resultaat & Rapportage

Na afloop ontvangt u binnen 2 werkdagen een rapportage, voorzien van een persoonlijk advies. Uit de rapportage blijkt of er sprake is van een disbalans tussen uw belasting (de draaglast) en de mogelijkheden om die belasting te ondervangen (uw draagkracht). U krijgt een beeld van de mate van stress (geen stress – flow – positieve stress – stress – chronische stress – burnout – overspannenheid).

U ontvangt tevens een advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. In het advies wordt aangegeven of u de stress moet aanpakken en  op welke wijze u de stress het beste kan aanpakken.

Privacy

 De onderzoeksgegevens en de rapportage worden alleen aan u verstrekt.  Het StressCentrum neemt de wettelijke bepalingen rond privacy zorgvuldig in acht. De medewerkers van het StressCentrum zijn gebonden aan het beroepsgeheim zoals beschreven in artikel 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek.

Kosten

De kosten van het gehele traject (afname, gesprek met psycholoog en rapportage) bedragen € 325 inclusief BTW.

Voorbeeldrapportage

Wilt u meer weten over de Stress Preventie Check of een voorbeeld rapportage aanvragen? Mail dan naar info@stresscentrum.nl.

Voor vragen of meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

6 + 3 =

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN