Stress Reductie Programma’s: een effectieve aanpak van stress

De Stress Reductie Programma’s van het StressCentrum zijn een gestructureerde aanpak om stress effectief aan te pakken.

Het StressCentrum werkt intensief samen met universiteiten, hogescholen,  verzekeraars, kenniscentra (zoals TNO) en vakexperts. De laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen zijn vertaalt in het Sstress Reductie Programma.

In het programma zijn verschillende technieken opgenomen waarmee u de stress effectief aan kunt pakken. De technieken richten zich op het herstellen en versterken van de lichamelijke, emotionele en geestelijke draagkracht. In ons multidisciplinaire team werken artsen, psychologen, fysiotherapeuten en stress specialisten samen om het beste resultaat te behalen.

 

Kenmerken en opbouw van het Stress Reductie programma

Het Stress Reductie Programma bevat 8 sessies. Vooraf vindt een intake plaats en vult u een online vragenlijst in. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie en een rapportage / verantwoording aan u en -indien van toepassing- de opdrachtgever of werkgever.

Actief programma

Stress- en spanningsklachten gaan niet zomaar over. U zult er iets aan moeten doen. Het Stress Reductie Programma vereist een actieve houding en inzet van de deelnemer. U krijgt huiswerk en er wordt verwacht dat u dagelijks actief aan de slag gaat.

Maatwerk traject

Voor iedere cliënt wordt een maatwerktraject opgesteld, volledig afgestemd op de persoonlijke situatie.

Werkmap

U ontvangt een persoonlijke werkmap. In de werkmap maakt u (huiswerk) opdrachten, aantekeningen en houdt u uw vooruitgang bij. In de werkmap staan alle modules uitgewerkt. Het is tevens een naslagwerk voor methoden en technieken die tijdens de sessies zijn toegepast.

Multidisciplinaire aanpak

In ons multidisciplinaire team werken artsen, psychologen, fysiotherapeuten en stress consultants samen om het beste resultaat te behalen.

Stress Monitor

Met behulp van de Stress Monitor wordt het stressniveau en de vooruitgang vastgesteld.

Inzet van de meest effectieve technieken

In het Stress Reductie Programma worden technieken ingezet die op basis van wetenschappelijk bewijs aantoonbaar effectief zijn. Ondersteunende middelen, zoals de inzet van een terugvalpreventieplan verhogen de effectiviteit van het programma.

Resultaat en rapportage

De voortgang en resultaten van het programma worden overzichtelijk gerapporteerd en aangeboden aan u en -indien van toepassing- de opdrachtgever of de werkgever.

 

In de programma’s zijn verschillende technieken opgenomen waarmee het herstel effectief ondersteund kan worden. De technieken richten zich op het herstellen en versterken van de lichamelijke, emotionele en geestelijke draagkracht. In ons multidisciplinaire team werken onder andere artsen, psychologen, fysiotherapeuten en stress specialisten samen om het beste resultaat te behalen. In het programma werken we onder andere met verschillende therapievormen waaronder biofeedback, cognitieve gedragstherapie, ACT-therapie, mindfulness en ontspanningsoefeningen.

Voor vragen of meer informatie over de Stress Reductie Programma's

Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

9 + 7 =

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN