Sneller herstel en reïntegratie

 

Het Stress Reductie Programma van het Stichting StressCentrum biedt een gestructureerde aanpak om stress effectief aan te pakken.

 

Het programma is gericht op het herstellen en versterken van de lichamelijke, emotionele en geestelijke draagkracht.

Het resultaat is een sneller herstel en reïntegratie van de cliënt.

De juiste interventies, op het juiste moment

Het Stress Reductie Programma van Stichting StressCentrum geeft structuur aan het herstelproces, terwijl tegelijkertijd de stress specialist flexibel is om de voortgang en de interventies af te stemmen op de cliënt. De cliënt doorloopt het herstelproces in zijn eigen tempo en de stress specialist ondersteunt met passende interventies. Wij gebruiken een mix van interventies uit verschillende therapieën: ontspannings- en meditatietechnieken, cognitief-gedragsmatige technieken en de systematische benadering. De interventies worden ondersteund met een werkmap, waarin stresseducatie en oefeningen worden meegegeven.

Psychologisch en fysiologisch herstel

Het bijzondere aan de werkwijze van het Stress Reductie Programma is dat niet alleen psychologische maar ook fysiologische aspecten betrokken worden. Stress heeft vrijwel altijd een effect op het lichaam en voor een goed herstel is het belangrijk ook het lichaam te betrekken. Bij de start van het programma zijn de meeste interventies gericht op fysiologisch herstel. Vaak is er dan sprake van mentale overbelasting en zijn cognitieve therapieën op dat moment onvoldoende effectief. Vervolgens worden interventies ingezet gericht op het psychologisch herstel.

Een breder perspectief

Indien mogelijk betrekken wij de directe omgeving van de cliënt (partner, collega’s, leidinggevende) bij of in het traject. Tijdens het traject maken cliënten een terugvalpreventieplan. Leven zonder stress is niet mogelijk, maar cliënten krijgen de handvatten die ze nodig hebben om te herstellen en anders met stress te leren omgaan.

Wat levert het Stress Reductie Programma op?

De cliënt is door het programma in staat sneller te herstellen en de lichamelijke, emotionele en geestelijk draagkracht en vitaliteit te versterken. Het gevolg hiervan is een herstel in het functioneren, een verhoogd zelfvertrouwen en een verlaging op de kans van herhaling. Voor de organisatie / HRM levert het programma meer continuïteit en kostenbesparing als gevolg van het voorkomen / beperken van uitval op.

Kenmerken van het Stress Reductie programma

Actief programma

Stress- en spanningsklachten gaan niet zomaar over. Het Stress Reductie Programma vereist een actieve houding en inzet van de cliënt. De cliënt gaat dagelijks actief aan de slag.

Maatwerk traject

Voor iedere cliënt wordt een maatwerktraject opgesteld, volledig afgestemd op de persoonlijke situatie.

Multidisciplinaire aanpak

In ons multidisciplinaire team werken o.a. artsen, psychologen,
fysiotherapeuten en stress consultants samen om het beste resultaat te
behalen.
l
Stress Monitor voor het meten van vooruitgang
Met behulp van de Stress Monitor wordt het stressniveau en de vooruitgang vastgesteld.

Inzet van de meest effectieve technieken

In het Stress Reductie Programma worden technieken ingezet die op basis van wetenschappelijk bewijs aantoonbaar effectief zijn. Ondersteunende middelen verhogen de effectiviteit van het programma.
i

Overzichtelijke rapportage van voortgang en resultaten

De voortgang en resultaten van het programma worden overzichtelijk
gerapporteerd en aangeboden aan u en -indien van toepassing- de
opdrachtgever of de werkgever.

Opbouw van het Stress Reductie programma

Het reguliere Stress Reductie Programma bevat 8 sessies van 2 uur. Bij zware burn-out gerelateerde problematiek kan een langer programma van toepassing zijn.

Vooraf vindt een kennismaking en intake plaats en vult de cliënt een online vragenlijst in.

Vervolgens worden samen met de cliënt en de opdrachtgever de werkdoelen opgesteld.

Het traject wordt afgesloten met een evaluatie en een rapportage / verantwoording aan de cliënt, de opdrachtgever of werkgever.

Voor iedere cliënt wordt een individueel traject opgesteld.

Doelgroep

De Stress Reductie Programma’s zijn gericht op cliënten waarvan de vitaliteit en/of het functioneren is beperkt als gevolg van stress-gerelateerde klachten. Het programma is niet geschikt voor cliënten met ernstige psychiatrische problemen of waar verslavingsproblematiek van toepassing is. Cliënten moeten op basis van vrije wil en een actieve houding willen deelnemen.

Deskundige begeleiding

De stress coaches / counsellors van het StressCentrum zijn gespecialiseerd in de preventie en de behandeling van stress. Zij hebben een specialistische en gecertificeerde opleiding afgerond en hebben aantoonbare ervaring*.  De Stress Coaches / Counsellors werken voortdurend aan het bieden van kwaliteit en aan hun professionalisering.

* Toetsing door Commissie Kwaliteit & Professionalisering

Gegarandeerd effectief

Stichting StressCentrum werkt intensief samen met universiteiten, kenniscentra (zoals TNO), verzekeraars en vakexperts. Daarnaast verricht Stichting StressCentrum zelfstandig onderzoek naar de effectiviteit van de interventies. In het Stress Reductie Programma zijn de laatste wetenschappelijke inzichten en de meest effectieve interventies opgenomen. De juiste interventie, op het juiste moment bij de specifieke (situatie van de) cliënt biedt de cliënt het beste resultaat. Hiervoor staan wij garant.

Resultaat en rapportage

De voortgang en resultaten van het programma worden overzichtelijk gerapporteerd en aangeboden aan de cliënt, opdrachtgever of de werkgever.

Bewaking kwaliteit en klanttevredenheid

Via een enquête wordt na ieder traject de tevredenheid gemeten. Stichting StressCentrum bewaakt de klanttevredenheid van ieder traject.

Multidisciplinaire aanpak

Onze interventies richten zich op het herstellen en versterken van de lichamelijke, emotionele en geestelijke draagkracht. In ons multidisciplinaire team werken artsen, psychologen, diverse therapeuten en stress specialisten in de stress reductieprogramma’s samen om het beste resultaat voor de cliënt te behalen.

Voor vragen of meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN