Is er een relatie tussen stress en grenzen stellen?

Als we stress ervaren heeft dat te maken met het feit dat we uit onze comfort zone worden gehaald. We komen in een situatie die wat vraagt van onze kennis, vaardigheden en houding. Dat kan zijn een examen of een belangrijk gesprek op het werk. De ervaren stress stelt ons in een alerte en parate toestand. Reactie kan zijn vluchten, vechten of verstarren. De mate waarin je jezelf capabel voelt om de situatie te hanteren heeft invloed op je stressniveau en je reactie. Stress is dus een natuurlijke reactie om ons te beschermen tegen een situatie die voor ons op een bepaalde manier bedreigend is.

 

Een gezonde en ongezonde stressreactie

We spreken wel van een gezonde ongezonde stressreactie. De gezonde stress is vaak weer verdwenen als de situatie voorbij is. Het wordt ook meer beleefd als een uitdaging dan als een moeilijk te overwinnen situatie. Ongezonde stress kan langer blijven bestaan. Je hebt de situatie niet goed kunnen oplossen of kunnen hanteren. Dit kan aan je blijven knagen, je blijft erover piekeren. Je gaat je er schuldig over voelen of neemt het jezelf kwalijk. Dit kan in een werksituatie zijn waarin veel van je gevraagd wordt, of in je thuissituatie. Maar ook in de combinatie van werk, privé en ontspaning. Hoe houd je daarin een goede balans? Bijvoorbeeld naast je drukke baan, zorg voor het gezin ook nog iets voor jezelf willen doen!

Nu wordt wel gezegd; “ Als je beter je grenzen kan aangeven dan heb je minder last van stress”.

 

Stress en grenzen

Grenzen aangeven is een breed begrip. Er zijn verschillende manieren om je grenzen aan te geven. De eerste is bewust worden dat je over je grenzen gaat. Ten tweede dat je weet wat je grenzen zijn. Bijvoorbeeld op het werk. Ben je je bewust dat je teveel taken hebt in de tijd die er voorstaat? Weet je wat je taken en verantwoordelijkheden zijn? Ten derde is het kenbaar maken aan anderen dat je een teveel aan taken en verantwoordelijkheden hebt.

Het bespreekbaar maken is een actieve vorm om wat aan de situatie te doen waarin je stress ervaart. Er is nog en andere variant die in het verlengde daarvan ligt. Dat is het duidelijk nee durven zeggen. Men noemt dit ook wel assertiviteit. Het opkomen voor je eigen belang zonder de ander daarin nodeloos te kwetsen. Het is wel gebleken dat mensen die bewuster en duidelijker met hun grenzen kunnen omgaan en daarmee ook assertiever zijn minder stress ervaren. Dus in die zin is er een relatie tussen stress en het omgaan met grenzen.

Nu is alles niet zo makkelijk als het lijkt, dat blijkt wel uit het feit dat werkdruk door vele wordt ervaren. Mensen raken overspannen en uiteindelijk burn-out. Voor veel mensen is het blijkbaar moeilijk om met hun grenzen om te gaan. Dat heeft o.a. weer te maken met hoe je als persoon bent (karakter), je opvoeding, maar ook wat je geleerd hebt aan vaardigden.

Nu is het zo dat je het omgaag met grenzen wel kunt leren. Dat kan ook als je nog niet in een stress situatie verkeert die je als belastend ervaart, maar jezelf wel herkent als iemand die niet makkelijk grenzen aangeeft. Door dit te versterken ga je de stress preventief te lijf. Ook als de stress voor jou al te belastend is, kun je leren er anders mee om te gaan.

Mocht je jezelf herkennen in het bovenstaande  en tot de conclusie komen dat je daar hulp bij nodig hebt of jezelf daarin wilt versterken, dan kun je een beroep doen op de specialisten van het StressCentrum.

Wij willen je graag ondersteunen om de stress weer de baas te kunnen zijn.

Voor vragen of meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

5 + 13 =

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN