Stappenplan Duurzame Inzetbaarheid

Focus op inzetbaarheid maakt uw medewerker beter en langer inzetbaar en uw organisatie gezonder, efficiënter en winstgevender. Maar hoe geef je vorm aan het concept ‘duurzame inzetbaarheid’? Duurzame inzetbaarheid is een veelomvattend begrip. Door dit begrip onder te verdelen in een aantal pijlers wordt het beter behapbaar. In dit artikel wordt -in hoofdlijnen- inzichtelijk wat duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie betekent en waar de knelpunten en mogelijke oplossingen voor u liggen. De hoofdlijnen voor het stappenplan duurzame inzetbaarheid worden uiteengezet. Voor meer informatie verzoeken wij u om vrijblijvend contact op te nemen.

Het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie, en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.
Duurzame Inzetbaarheid gedefinieerd

Alvorens de 5 stappen te benoemen, wordt eerst het begrip duurzame inzetbaarheid inzichtelijker gemaakt door het onder te verdelen in de volgende 4 pijlers:

  • Optimale gezondheid (fysiek en mentaal)
  • Voldoende vakkennis en vaardigheden (ontwikkelingsmogelijkheden)
  • Optimale werk-privé balans
  • Goede motivatie en betrokkenheid

 

Dit overzicht geeft een heldere weergave hoe u inzicht krijgt in de scores op de 4 pijlers en wat u kunt doen om uw medewerkers inzetbaar te houden. Voordat u aan de slag gaat met de inzetbaarheid van uw werknemers (stap 3, de uitvoering) is het goed om te weten of het voor uw organisatie überhaupt zinvol is om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan (stap 1, oriëntatie).

Het stappenplan duurzame inzetbaarheid:

u

Orientatie

In deze fase bepaalt u waarom u wilt werken aan duurzame inzetbaarheid.U onderzoekt of uw organisatie voldoet aan de noodzakelijke randvoorwaarden en brengt huidige interventies en middelen helder in kaart.

T

Focus

In deze stap wordt het doel concreet geformuleerd. In de eerste stap heeft u al een globaal beeld gekregen waarom u wilt werken aan duurzame inzetbaarheid en welk resultaat u voor ogen heeft. In deze fase wordt naast het smart formuleren van de doelstellingen gewerkt aan het samenstellen van een projectgroep en er wordt een duidelijk plan van aanpak geformuleerd.

Uitvoering

U weet waarom u aan duurzame inzetbaarheid wilt werken, u weet welke resultaten u wilt behalen en u weet ook welke randvoorwaarden er nog ontbreken om daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Nu is het tijd om aan de slag te gaan met het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie/medewerkers.
l

Evaluatie

De resultaten uit een evaluatie zijn van essentieel belang voor de keuze van organisaties voor de aanpak rondom duurzame inzetbaarheid voor de gehele organisatie.  Feitelijk kijkt u welke interventies of middelen zijn ingezet met welk resultaat. Vervolgens kan bepaald worden welke interventies of middelen positief hebben bijgedragen aan een verbetering van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Monitoring en Follow-up

Met de stuurinformatie, de evaluatie en de ervaringen van de mensen uit de organisatie kan het programma verder aangescherpt worden. Voor borging is het aan te raden om de resultaten en ervaringen te integreren in overige bedrijfsactiviteiten, zoals werkoverleg, functionerings- en beoordelingsgesprekken, HR plannen en investeringen etc.

Voor vragen of meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN