PSA-campagne SZW en het StressCentrum

Het StressCentrum werkt samen met het Nederlands Focal Point en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als campagnesupporter van de PSA-campagne.

Hoofddoelstelling van de PSA-campagne is het voorkomen van ziekte en (langdurige) arbeidsuitval door PSA, het vergroten van leiderschap bij leidinggevenden en het vergroten van mentale weerbaarheid, werkplezier en arbeidsproductiviteit van medewerkers.

Dit bereiken we door het bevorderen van een cultuuromslag in bedrijven, waardoor het gesprek tussen werknemer en leidinggevende over PSA-onderwerpen vroegtijdig en op een goede manier mogelijk is, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

 

Voor vragen of meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN