Stress & overgang = verzuim

Wist je dat vrouwen in de overgang zich relatief het meest ziekmelden? Een derde deel van deze vrouwen scoort ‘slecht’ op de schaal van werkvermogen wat de kans op verzuim vergroot. Van deze slechte score kon in een studie onder ruim 200 werkende vrouwen tussen de 44 en 60 jaar een derde deel verklaard worden door overgangsklachten. Stress verergert overgangsklachten. Het ideale recept voor verzuim is daarom een vrouw in de overgang met stress.

Stress Specialist Sarah Schendeler

Het herkennen van overgangsklachten

Vaak worden overgangsklachten slecht herkend, zowel door de leidinggevende als door de vrouwen zelf. Opvliegers en slecht slapen zijn vaak bekend, maar klachten als gewrichtspijn, hartkloppingen, depressie of vergeetachtigheid schrijven we minder vaak aan toe aan de overgang. Toch zijn ze allemaal het gevolg van een verstoorde hormoonbalans tijdens de gemiddeld zeven tot tien jaar durende overgang.

Wat kunnen organisaties doen om de uitval van vrouwen in de overgang te verminderen?

Sleutels liggen op het gebied van: herkenning, erkenning en acceptatie van de klachten, een geschikte werkomgeving, flexibiliteit in werkafspraken en het verminderen van stress en werkdruk. Concreet kunnen organisaties denken aan:

  1. Zorg voor voorlichting over de overgang, zowel voor vrouwen als leidinggevenden. Daarin zou aandacht moeten zijn voor het herkennen van de klachten en de mogelijkheden die er zijn om ze te verminderen.
  2. Bied vrouwen die veel klachten hebben enkele consulten bij een vrouwenspecialist aan. Deze kan een advies op maat geven aan de betreffende vrouw op het gebied van voeding en leefstijl.
  3. Laat de vrouwen zien dat je de klachten serieus neemt. Dat kan bijvoorbeeld doordat de leidinggevende het aankaart in gesprekken met deze vrouwen. Daardoor kan de vrouw steun ervaren en de leidinggevende begrip krijgen voor de veranderde situatie. Van daaruit kunnen zich oplossingen aandienen. Zo kan een uurtje later beginnen na een slechte nacht het verschil betekenen tussen een volledige ziekmelding of een uur minder werken.
  4. Verminder werkstress en werkdruk. Door stress en te hoge werkdruk wordt de toch al verstoorde hormoonbalans nog verder uit evenwicht gebracht. Ook hieraan kan aandacht gegeven worden tijdens gesprekken tussen vrouwen in de overgang en leidinggevenden. Als dat onvoldoende helpt om de balans bij de vrouw te herstellen, kan een stress specialist helpen. Vaak gaat het dan niet om praktische maatregelen, maar om kenmerken in de persoonlijkheid die aandacht behoeven om chronische stress te verminderen.
  5. Geef aandacht aan de werkomgeving. Adequate temperatuurregeling, ventilatie, sanitaire en rustvoorzieningen kunnen het risico op verzuim verkleinen.

Door onze stress specialist Sarah Schendeler. Met medewerking van vrouwenspecialist Aukje Sieben.

 

Bronnen

[1] Work Ability Index; WAI

[2] Geukes M et al. The impact of menopausal symptoms on work ability. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2012; Vol.19, No3: 278-282.

[3] www.womeninc.nl

[4] Jack G et al. Menopause in the workplace: what employers should be doing. Maturitas 85 (2016): 88-95.

Voor vragen of meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN