Het StressCentrum heeft preventie ter voorkoming van uitval door werkstress hoog op de agenda staan en is positief gestemd over de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017. Door deze wetswijziging komt er in de bedrijfsgeneeskundige zorg meer nadruk op de rol van preventie ter voorkoming van langdurige uitval van werknemers. De Sociaal-Economische Raad stelde in 2014 al vast dat onvoldoende aandacht voor preventie één van de knelpunten in de huidige Arbowet is.

Te weinig aandacht voor preventie belemmert het behoud en herstel van de gezondheid van werkenden en leidt indirect tot hoger verzuim en lagere arbeidsparticipatie.

Voorkom uitval door stresspreventie op primair, secundair en tertiair preventieniveau

Preventie wordt op drie verschillende niveaus onderscheiden:

  • primaire preventie: het voorkomen van stressklachten door het wegnemen van de oorzaken of risicofactoren;
  • secundaire preventie: tijdige opsporing van stressklachten om verdere ontwikkeling tot gezondheidsproblemen te voorkomen;
  • tertiaire preventie: de behandeling van mensen die stressklachten vertonen, een burn-out hebben en/of zich ziekgemeld hebben vanwege stressklachten met als doel de klachten te genezen of in ieder geval niet te laten verergeren.

Onderzoek laat zien dat interventies ter preventie van uitval door stressklachten het meest effectief zijn wanneer deze op primair, secundair én tertiair preventieniveau werken. In de praktijk richten interventies zich vaak nog alleen op het secundaire en tertiaire niveau. We zien dan dat iemand die last van stressklachten heeft (secundair niveau), coaching of methodes en technieken krijgt aangereikt om beter met stress om te leren gaan (tertiair niveau). Deze aanpak blijkt slechts deels effectief omdat de oorzaken van het ontstaan van de stressklachten niet worden meegenomen.

Een geïntegreerde aanpak voor het voorkomen van uitval door stresspreventie

Het StressCentrum heeft daarom gekozen voor een multilevel aanpak waarbij alledrie de preventieniveaus worden meegenomen. Naast het meten van de mate van stressklachten binnen de organisatie, wordt in overleg met werkgever en werknemers in kaart gebracht welke factoren stress opleveren en hoe deze stressoren aangepakt kunnen worden. Op maat worden methoden en technieken ingezet zoals bijvoorbeeld coaching, stressmanagement en stress reductie trajecten voor werknemers die last van stressklachten hebben.

Een goed preventief beleid is een belangrijke en waardevolle stap in de juiste richting om langdurig ziekteverzuim door stressklachten te voorkomen. Het StressCentrum kan u daarbij helpen met o.a. advies, informatie, stressmetingen en coaching. Wanneer u, naar aanleiding van dit artikel, vragen heeft over werkstress in het algemeen of over het voorkomen van uitval door stressklachten van medewerkers, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Vragen over stress?

Neem direct en vrijblijvend contact op met het StressCentrum. Bel: 085 047 00 06 Vul het contactformulier hiernaast in. Of mail naar: info@stresscentrum.nl

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN