Weet u hoe het gesteld is met het stress-niveau van uw medewerkers?

In hoeverre zij het risico lopen op een burn-out?

Door middel van de Werkstress-Burn-Out-Scan wordt het aanwezige stressniveau gemeten bij uw medewerkers met behulp van de BAT (Burn Out Assessment Tool).
Met behulp van het advies, voortvloeiend uit de resultaten, kunt u maatregelen nemen om aanwezige werkstress- of burn-out klachten te verminderen en burn-out te voorkomen.
Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress en 35% van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken.
TNO.nl, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)

Voorkomen is beter dan genezen

Volgens nationale en Europese wet- en regelgeving is de werkgever verplicht periodiek
onderzoek te doen naar de psychosociale risicofactoren bij hun werknemers en preventief beleid
te voeren om werkstress en burn-out te voorkomen.

Met behulp van de Werkstress-Burn-Out-Scan krijgt u direct inzicht in de mate van burn-out klachten die zijn gerelateerd aan de werksituatie.  Aan de hand van de resultaten kunt u directe preventieve acties ondernemen.  

De Werkstress-Burn-Out-Scan meet op mentaal, cognitief en emotioneel niveau en op
de mate van uitputting. Daarnaast wordt de aanwezigheid van psychische en psychosomatische
klachten (zoals problemen met slapen, hoofdpijn en mate van gespannenheid) gemeten. Het is mogelijk
om de Werkstress-Burn-Out-Scan individueel of groepsgewijs, bijvoorbeeld in teams of op afdelingsniveau, af te nemen.

Stappenplan

U

Oriëntatie

In een eerste gesprek spreken we met u door welk doel u voor ogen heeft en bepalen we de doelgroep en de wijze van introductie. We sluiten aan op aanwezige intiatieven  op het gebied van duurzame inzetbaarheid.  Het is mogelijk om de Werkstress-Burn-Out-Scan individueel of groepsgewijs, bijvoorbeeld in teams of op afdelingsniveau, af te nemen.
v

Introductie

In deze stap wordt de scan richting de deelnemers aangekondigd. 

Online afname

De Werkstress-Burn-Out-Scan wordt volledig online afgenomen.

i

Resultaat & Rapportage

Wij gaan aan de slag met het analyseren van de resultaten en het opstellen van de rapportage. De overzichtelijke rapportage, wordt onderbouwd met een gedegen verklaring en uitleg hoe de rapportage tot stand is gekomen. 

Advies

Aansluitend volgt het advies over hoe met de aanwezige stress- en burn-out klachten om te gaan en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.
Naast een huidige screening op stress- en burn-outklachten kunt u de BAT, als onderdeel van de Werkstress-Burn-Out-Scan, ook inzetten als een regelmatig terugkerende, preventieve stress- en burn-out screening, bijvoorbeeld 2x in het jaar.

Voor vragen of meer informatie

Wilt u meer weten over de Werkstress-Burn-out-Scan of een voorbeeld rapportage aanvragen?Neem vrijblijvend contact op met het StressCentrum.

10 + 8 =

Op de hoogte blijven?

Wilt u tips ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de preventie en aanpak van stress, werkdruk en burn-out? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN